Prin executia de proiecte la cheie asiguram managementul tuturor componentelor implicate:

  •  Coordonarea activitatilor specifice;
  •  Furnizarea materialelor si echipamentelor;
  •  Punerea in functiune;
  •  Instruirea personalului utilizator.